Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne informacje publiczne

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:


Wypełniony wniosek można składać:

Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6

42-100 Kłobuck

Wersja XML