Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nie udzielenie zamówienia w sprawie wyboru oferty na realizację świadczenia usługi społecznej

Po przeprowadzeniu analizy ofert na podstawie złożonych dokumentów i zastosowaniu kryteriów oceny ofert zapytania ofertowego, dotyczącego realizacji usługi hotelarskiej i restauracyjnej stwierdzono, że żadna z ofert nie spełnia warunku udziału w postępowaniu pkt. 6.2 Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną.

Wobec powyższego Komisja odrzuciła obydwie oferty.

PDFInformacja o nie udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML