Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg - ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

II PRZETARG NA "ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - zwanej dalej "Ustawą p.z.p." oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - zwanych dalej "IWZ".


Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  1. Główny przedmiot: 55100000-1 Usługi hotelarskie
  2. 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
  3. 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

PDFFormularz Ofertowy Załącznik nr 2.pdf
PDFIstotne warunki zamówienia na usługę społeczną załącznik nr 1.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.pdf
PDFOpis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy Załącznik nr 6A.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy Załącznik nr 6B.pdf
PDFPropozycja MENU Załącznik nr 5.pdf
PDFWykaz usług Załącznik nr 3.pdf
PDFWzór umowy Załącznik nr 4.pdf
 

Wersja XML