Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia usługi społecznej: tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia usługi społecznej: tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach projektu pt. "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
nr projektu 2019-1-PL-01-KA102-062707
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w regionie Pieria 600 65, Grecja

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML