Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wynikach - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021

Na zapytanie ofertowe : Dostawa pelletu dla Zespołu Szkół w Kłobucku w sezonie grzewczym 2020/2021 z dnia 07.07.2020 roku

Ofertę złożyła jedna firma:

  1. Tartak „Olczyk” Sp. z o.o., Świdno 1, PL 29-105 Krasocin

Kwota brutto za 1 tonę:  768,75 zł. (słownie:  siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 75/100)

Wartość zamówienia netto:  87 500,00zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych  00/100)

Podatek VAT 23 %:  20 125,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Razem wartość zamówienia brutto: 107 625,00 zł. (słownie: sto siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Wersja XML