Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku


DYREKTOR: mgr Anna Nowicka

Z-CA DYREKTORA do spraw pedagogiczno-wychowawczych mgr Bożena Trzepizur
Z-CA DYREKTORA do spraw organizacyjnych mgr inż. Marek Nogaj
Z-CA DYREKTORA do spraw technicznych mgr Mirosław Cebula

Wersja XML