Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wynikach - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022

Na zapytanie ofertowe : Dostawa pelletu dla Zespołu Szkół w Kłobucku w sezonie grzewczym 2021/2022 z dnia 25.08.2021 roku

Ofertę złożyła jedna firma:

  1. Tartak „Olczyk” Sp. z o.o., Świdno 1, PL 29-105 Krasocin

Kwota brutto za 1 tonę:  928,65 zł. (słownie:  dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 65/100)

Wartość zamówienia netto:  105 700,00zł. (słownie: sto pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Podatek VAT 23 %:  24 311,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta jedenaście złotych 00/100)

Razem wartość zamówienia brutto: 130 011,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy jedenaście złotych 00/100)

Wersja XML